3 Μαρ 2016

Ikaria in Navarra - H Ικαρία στη Ναβάρρα

Ο Καριώτικος ... στη χώρα των Βάσκων!

Το περασμένο σαββατοκύριακο πήγαμε στην Ναβάρρα, στην Παμπλόνα, σε ένα σεμινάριο χορών διοργανωμένο από τον φιλελληνικό σύλλογο Ainara (που σημαίνει "Χελιδόνια"...) Οι πρωτεργάτριες στον σύλλογο, η Yolanda και η Sorne, με πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και των ελληνικών χορών μάς γνώρισαν  φίλους Ισπανούς με τους οποίους μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος:  την ελληνική παραδοσιακή μουσική και τους χορούς!

 Μιλήσαμε πολύ για την Ικαρία και τη λαογραφία της και χορέψαμε φυσικά τους χορούς της καθώς και χορούς από άλλα νησιά. Καλή αντάμωση με αυτή την ωραία χορευτική παρέα! 
Χριστιάνα Κατσαρού

Kariotikos... in the Basque country!
Last weekend we visited Navarra, Pamplona for a wonderful dance seminar organised by the philellenic association Ainara, meaning "Les hirondelles". The leading ladies of the association, Yolanda and Sorne, mastering exceptionally the greek language and with a deep knowledge over greek dances, introduced to us friends from all over Spain sharing the same passion, greek traditional music and dancing!
We talked about Ikaria and its traditional feast life and of course danced its dances, Kariotikos, Sirtos etc. as well as dances from other islands.
May we meet all again with all those special dancing friends!
Christiana Katsarou