22 Ιουλ 2012

from the Dutch "mafia" and Loes...


Jassou Christiana,
We are all home again, with a lot of music and happiness in our hart.
It was great again, thank you very much and of course all the others who make it possible to give us such marvellous memories.
 Loes

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου