9 Μαρ 2015

Carnival in Ikaria - 2015

From the "Tragomorfoi and Koudounatoi" custom, disguised with goat skins and bells….

 Organised by the youth association of Agios Kyrikos.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου