20 Νοε 2014

About the lifestyle of Ikaria - DW

"We were not rushed in anyway…" 
" What we do not have the time to do today….. God gave us tomorrow to complete it!"…
Enjoy this DW short film on Ikaria and its lifestyle...Source: http://www.youtube.com/watch?v=xmMyucF1yxg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου